خط قرمز مرز

ضربه های زمان بر روحم
صدای هیچ میدهد...

تو را دیده بودم
کنار من
آنسوی خط مرزٍ میان ما...

سالها گذشته بود
و تو...
آبستن رویای من بودی...

سخت بود...
حس غربت من در کنار تو... 
که رویای مرده به دنیا آوردی...
در آنسوی خط قرمز مرز...

 
/ 0 نظر / 15 بازدید