حذف فیلم مستند هراس و پرواز از جشنواره ی هنرهای تجسمی فجرفیلم مستند «هراس و پرواز» از جشنواره ی هنرهای تجسمی فجر کنار گذاشته شد...
گفته اند «محسن وزیری مقدم» که فیلم درباره ی اوست ... مشکل دارد... تعجبم از این است که چرا تازه یادشان افتاده که ایشان مشکل دارد... چرا زمانی که بزرگ داشتش در موزه ی هنرهای معاصر برگزار میشد... یا تلویزیون گزارشهای مختلف از ایشان پخش میکرد و یا...... حواسشان به مشکل داری ایشان نبود...
دلم برای هنرمندی میسوزه که اگر ایرانی نبود... شاید الان اسمی در حد بزرگان هنر غرب داشت ... کسی که در اوج موفقیت در ایتالیا به ایران آمد و با تدریس در دانشگاه تحولی رو در آموزش هنر به وجود آورد و بسیاری از بزرگان نقاشی و مجسمه سازی امروز با واسطه یا بی واسطه از شاگردان اویند... و امروز حتی فیلمی که نه برای بزرگداشتش بلکه برای معرفی خودش و آثارش ساخته شده... حق پخش ندارد...
فیلمی که ما حدود چهارسال برای ساخته شدنش زحمت کشیدیم ... امروز بهتر معنی تیغه های اره مانند ی که در آثار وزیری مقدم به وفور دیده میشن رو درک میکنم... تیغه هایی که از همه سو هجوم میارن ... بی هیچ درکی از ظرافت پرنده ای که قصد فرار از میانشون رو داره...

 
/ 1 نظر / 22 بازدید
احمد

واقعا خسته نباشید. باید نسل جدید با بزرگان هنر معاصر ایران آشنا شود. امیدوارم این فیلم از طریق دیگر در دسترس دانشجویان و اهل پزوهش قرار گیرد.